sua loi System Idle Process chiem cpu cao tren windows 11

Hướng dẫn sửa lỗi System Idle Process chiếm CPU cao trên Windows 11

/ 23/12/22

System Idle Process giúp tăng hiệu quả và khả năng phản hồi của máy tính bằng cách giải phóng tài nguyên được sử dụng bởi các chương trình và quy trình khác. Tuy nhiên, bạn có thể nhận thấy rằng mức sử dụng CPU cho System Idle Process đôi khi cao. Quá trình không hoạt động của hệ thống CPU cao có thể tiêu tốn nhiều tài nguyên hệ thống thay vì giúp hệ thống của bạn hoạt động ở mức cao nhất. Đây có thể là một vấn đề đối với những game thủ có phần cứng hạn chế.