Cách tìm số sê-ri và IMEI cho đồng hồ Apple của bạn

Nếu bạn có kế hoạch mua Apple Watch đã qua sử dụng, bạn có thể muốn kiểm tra số sê-ri hoặc số IMEI của nó. Sử dụng những thứ này, bạn có thể chắc chắn rằng mọi thứ đều chính xác

Chi tiết Cách tìm số sê-ri và IMEI cho đồng hồ Apple của bạn