Cách bật và sử dụng tính năng zoom trên Apple Watch

Apple Watch có màn hình khá nhỏ. Đọc thông báo văn bản hoặc xem một hình ảnh đôi khi có thể khó khăn. Nếu bạn thấy mình liên tục nheo…

Chi tiết Cách bật và sử dụng tính năng zoom trên Apple Watch