Cách hiển thị ngày đăng nhập cuối cùng của user trong WordPress

Cách hiển thị ngày đăng nhập cuối cùng của user trong WordPress

/ 19/04/24

Nếu bạn có một trang web WordPress có nhiều người dùng, điều quan trọng là phải kiểm tra xem ai thực sự đang sử dụng trang web đó. Ví dụ: nếu bạn có nhiều quản trị viên, bạn có thể định kỳ cắt giảm số lượng người dùng. Đây là lúc việc có ngày đăng nhập cuối cùng của người dùng WordPress có thể hữu ích. Trong bài đăng này, chúng tôi sẽ kích hoạt thời gian đăng nhập lần cuối của người dùng và bạn sẽ có thể sắp xếp nó để có thể xem ai đã không đăng nhập trong một thời gian.