xuat file pdf tren iphone bang apple notes

Hướng dẫn 3 cách tạo file PDF trên iPhone từ Apple Notes

/ 08/08/21

Apple Notes là một ứng dụng ghi chú tích hợp có khả năng được cài đặt sẵn trên tất cả các iPhone. Trong những năm qua, Apple đã cải tiến ứng dụng một cách nhảy vọt. Tuy nhiên, ứng dụng Notes vẫn còn thiếu trong khu vực Export. Không giống như như Google Keep, OneNote chức năng xuất chỉ giới hạn ở tệp .txt (văn bản). Tuy nhiên, bằng một thủ thuật trên iPhone, bạn có thể dễ dàng tạo một tệp PDF từ bất kỳ ghi chú nào trên Apple Note.