Firefox Performance

Firefox Performance kiểm tra khả năng phản hồi website

Firefox là một trình duyệt web tuyệt vời cho người dùng. Đây cũng là một trong những trình duyệt tốt nhất dành cho nhà phát triển. Tại sao? Bởi vì ứng dụng nguồn mở bao gồm một số công cụ được thiết kế dành riêng cho các nhà phát triển. […]