sua loi dhcp server khong cap duoc ip

Hướng dẫn 9 cách sửa lỗi DHCP Server không cấp được IP

/ 12/07/22

DHCP là viết tắt của Dynamic Host Configuration Protocol. Nó cung cấp địa chỉ IP và thông tin cấu hình liên quan khác như mặt nạ mạng con và cổng mặc định vào máy khách. DHCP rất quan trọng, đặc biệt khi nói đến các mạng lớn vì nó tự động gán một địa chỉ IP động duy nhất cho mỗi máy khách. Với DHCP, toàn bộ quy trình được tự động hóa, trong khi nếu không có DHCP, các địa chỉ IP phải được cấu hình theo cách thủ công.