Cách dùng iPad làm màn hình máy Mac không cần Sidecar

Với tính năng Apple Sid Sidecar, bạn có thể sử dụng iPad của mình làm màn hình phụ Mac. Thật không may, nó chỉ có sẵn trên MacBook và iPad…

Chi tiết Cách dùng iPad làm màn hình máy Mac không cần Sidecar