bạt dns qua https

Cách bật DNS qua HTTPS trên trình duyệt trên Windows 10

DNS qua HTTPS (DoH) là một tiêu chuẩn bảo mật và quyền riêng tư mới tuyệt vời để mã hóa các yêu cầu DNS và hầu hết các trình duyệt có thể sẽ bật nó theo mặc định trong tương lai.