Phương pháp bảo mật DDOS trang web WordPress

Mỗi máy chủ đều có một giới hạn và trang web của bạn chỉ có thể xử lý rất nhiều lượt truy cập đồng thời trước khi máy chủ của…

Chi tiết Phương pháp bảo mật DDOS trang web WordPress

5 phần mềm bảo vệ DDoS tốt nhất để bảo vệ năm 2020

Đối với nhiều người dùng Internet, từ trước đến nay, DDoS đã là một từ hoàn toàn xa lạ. Vào tháng 10, hàng triệu người dùng Windows không thể truy cập vào các nền tảng phổ biến như Twitter, Reddit,

Chi tiết 5 phần mềm bảo vệ DDoS tốt nhất để bảo vệ năm 2020