Hướng dẫn cách sử dụng Google Bard, Chatbot mới của Google

Hướng dẫn cách sử dụng Google Bard, Chatbot mới của Google

/ 24/07/23

Cách sử dụng Google Bard: Trong khi các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) mới đang thống trị các tiêu đề với những ý tưởng sáng tạo và khả năng quyến rũ, sáng tạo của riêng Google đã thu hút sự chú ý vì những lý do hoàn toàn […]