cai dat win cho chromebook

Hướng dẫn cài đặt chi tiết Windows cho Chromebook

/ 01/11/19

Chromebook không hỗ trợ Windows , chúng ta có thể cài đặt Windows trên Chromebook. Trên nhiều Chromebook, có một số cách để cài đặt Windows. Điều này thường không được Google khuyến nghị…