thay doi do nhay touchpad tren windows 10 thumbnail

Cách thay đổi độ nhạy bàn di chuột Touchpad trong Windows 10

/ 30/09/20

Thay đổi độ nhạy bàn di chuột Touchpad trong Windows 10: Bạn muốn thay đổi độ nhạy của bàn di chuột Touchpad? Nếu bàn di chuột Touchpad của máy tính xách tay của bạn quá nhạy, hãy giảm nó. Và nếu nó được đặt ở độ nhạy thấp, thì hãy […]