tat man hinh khoa lock screen tren ubuntu thumbnail

Hướng dẫn cách tắt màn hình khóa Lock Screen trong Ubuntu

/ 29/09/20

Cách tắt màn hình khóa Lock Screen trong Ubuntu: Nếu bạn là người duy nhất sử dụng máy tính của mình, thì việc có màn hình khóa / đăng nhập cũng chẳng ích gì. Hãy cùng xem cách bạn có thể tắt màn hình khóa trong Ubuntu và có trải […]