sua loi thieu tuy chon sleep tren windows 11

Hướng dẫn cách sửa thiếu tùy chọn Sleep trên Windows 11

/ 25/05/22

Khi chúng ta không muốn tắt hệ thống vì chúng ta sẽ rời khỏi hệ thống trong một thời gian ngắn, trong trường hợp đó, tùy chọn tốt nhất là sử dụng đặt máy tính của bạn ở chế độ Ngủ. Tuy nhiên, tùy chọn Sleep bị thiếu đối với một số người dùng trên máy tính Windows 11 và nếu bạn là một trong số họ thì trong bài viết này, sẽ cung cấp cho bạn một số giải pháp dễ dàng để khôi phục chế độ Ngủ của bạn.