Error 2738 Could not access VBScript run time for custom action thumbnail

Cách sửa Error 2738 Could not access VBScript runtime for custom action

/ 23/08/20

Error 2738 Could not access VBScript runtime for custom action: Nếu khi bạn cố gắng cài đặt một chương trình trên PC Windows 10/8/7 của mình, bạn nhận được thông báo lỗi Error 2738 Could not access VBScript runtime for custom action, thì bài đăng này nhằm giúp bạn. Trong […]