Cách sử dụng nút Action trên iPhone 15 Pro và Pro Max

Cách sử dụng nút Action trên iPhone 15 Pro và Pro Max

/ 15/09/23

Cuối cùng chúng ta cũng đã được chạm tay vào dòng iPhone 15 mới đầy bất ngờ, Apple đã thay thế công tắc tắt tiếng Mute bằng nút hành động Action vậy cách sử dụng nút Action mới trên các mẫu iPhone 15 Pro để giúp iPhone có thể tùy chỉnh những […]