khoa mot phan cua file word thumbnail

Cách khóa một phần của file Word bằng mật khẩu

/ 11/09/20

Cách khóa một phần của file Word bằng mật khẩu: Trong bài đăng này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách khóa và bảo vệ các phần của tài liệu Word để ngăn tài liệu Word chỉnh sửa và sao chép, sử dụng các tùy chọn có sẵn. Nếu bạn […]