cach chan trang web tren microsoft edge

Hướng dẫn cách chặn một trang web trong Microsoft Edge

/ 01/06/21

Hướng dẫn này chỉ cho bạn cách chặn một trang web trong Microsoft Edge. Mặc dù không có tính năng gốc nào để chặn một trang web trong Edge – ngoại trừ trong chế độ Edge Kids – hiện tại, bạn vẫn có thể chặn một trang web mà bạn không muốn truy cập.