cach bat tat checkbox trong file explorer windows 11

Hướng dẫn cách bật tắt checkbox trong File Explorer Windows 11

/ 02/08/21

Windows 11 cung cấp cho bạn khả năng chọn nhiều mục theo bất kỳ thứ tự nào bạn muốn bên trong File Explorer và màn hình nền. Bằng cách triển khai các checkbox, người dùng hiện có thể di con trỏ qua từng mục để hiển thị checkbox lựa chọn.