Apple M2 Ultra ra mắt và những điều mà bạn nên biết

Apple M2 Ultra ra mắt và những điều mà bạn nên biết

/ 09/06/23

Apple M2 Ultra chipset nhanh nhất hiện nay của Apple, có sẽ cung cấp sức mạnh cho thế hệ tiếp theo của Mac Studio và Mac Pro, biến những máy tính Mac mạnh mẽ nhất từng được tạo ra này. Apple đã có những cải tiến gì với chip M2 […]