Thẻ: Android

kihc hoat Android Dark Mode 0

Hướng dẫn cách kích hoạt Dark Mode trên thiết bị Android

/ 12/11/19

Android 10 đã giới thiệu Dark Theme từ lâu – một cài đặt áp dụng nền màu xám và đen chủ yếu cho giao diện điện thoại của bạn, do đó, nó dễ dàng hơn trên mắt và pin điện thoại của bạn.

tat bat ma hoa bitlooker 1

Cách mở khóa hoặc xóa mã PIN bị quên trên Android

/ 02/11/19

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ hiển thị những cách tốt nhất để bạn có thể mở khóa điện thoại Android trong trường hợp bạn quên hình hay mã PIN của mình. Trong khi bạn sẽ tìm thấy nhiều tùy chọn khác nhau trên mạng

backup sms android

Hướng dẫn cách sao lưu tin nhắn SMS của bạn trong Android

/ 27/10/19

Nếu bạn đã xóa tất cả các tin nhắn của mình một cách tình cờ hoặc bạn đã xóa hộp thư đến của mình để lấy một số dung lượng và muốn gửi lại tin nhắn của bạn, bạn có thể không thể làm điều đó trên Android nếu bạn đã tạo ra một bản sao lưu.