Tổng hợp 6 lệnh hữu ích nhất cho người dùng mới trên Linux

iệc chuyển đổi sang Linux có thể là một chút đáng sợ. Một hệ điều hành mới? Máy tính để bàn khác nhau? Tất cả mọi thứ mà bạn đã biết trong điện toán đã thay đổi? Mặc dù đôi khi có vẻ đáng sợ, nhưng nó có thể hiệu quả hơn và khá bổ ích

Chi tiết Tổng hợp 6 lệnh hữu ích nhất cho người dùng mới trên Linux