Lấy mã màu trong ảnh

Hướng dẫn sử dụng:

  • Bước 1: Bấm vào Chọn tệp để chọn ảnh bạn cần lấy mã màu sau đó bấm Hiện
  • Bước 2: Rê chuột vào khu vực bạn cần lấy mã màu và kích vào nó

Công cụ này không hề tải ảnh lên bất kì server nào để lấy mã màu. Chỉ đơn giản với sức mạnh của HTML5 mọi thứ chỉ cần xử lý trên chính trình duyệt của bạn. (bạn có thể yên tâm về việc bảo mật bức hình của bạn)