Glary Utilities Portable là một ứng dụng sáng tạo và đáng tin cậy cung cấp nhiều công cụ và tiện ích hệ thống mạnh mẽ và dễ sử dụng để giúp sửa chữa, tăng tốc, bảo trì và bảo vệ PC của bạn. Nó cho phép bạn dọn dẹp các tệp rác hệ thống, các mục đăng ký không hợp lệ và dấu vết trên Internet. Bạn có thể quản lý và xóa các tiện ích bổ sung của trình duyệt, phân tích mức sử dụng dung lượng ổ đĩa và tìm các tệp trùng lặp.

Glary Utilities Portable Phần Mềm Sửa Chữa Tăng Tốc Máy Tính

Glary Utilities Portable Phần Mềm Sửa Chữa Tăng Tốc Máy Tính

Glary Utilities Portable là gì?

Glary Utilities là phần mềm chuyên để sửa chữa, tăng tốc máy tính, nó bao gồm các tùy chọn để tối ưu hóa bộ nhớ, tìm, sửa hoặc xóa các phím tắt Windows bị hỏng, quản lý các chương trình khởi động khi khởi động Windows và gỡ cài đặt phần mềm đã chọn. Các tính năng khác bao gồm xóa tệp an toàn, trình tìm Thư mục trống, v.v.

glary utilities portable f4vnn 1

Các tính năng Glary Utilities Portable

 • Disk Cleaner – Xóa dữ liệu rác khỏi đĩa của bạn và khôi phục dung lượng ổ đĩa
 • Trình dọn dẹp sổ đăng ký – Quét và dọn dẹp sổ đăng ký của bạn để cải thiện hiệu suất hệ thống của bạn.
 • Trình sửa lỗi phím tắt – Sửa lỗi trong menu bắt đầu và phím tắt trên màn hình của bạn
 • Trình quản lý gỡ cài đặt – Gỡ cài đặt hoàn toàn các chương trình mà bạn không cần nữa
 • Startup Manager – Quản lý các chương trình tự động chạy khi khởi động
 • Trình tối ưu hóa bộ nhớ – Theo dõi và tối ưu hóa bộ nhớ trống ở chế độ nền
 • Trình quản lý menu ngữ cảnh – Quản lý các mục menu ngữ cảnh cho các tệp, thư mục…
 • Công cụ xóa dấu vết – Xóa tất cả dấu vết, bằng chứng, cookie, lịch sử internet, v.v.
 • File Shredder – Xóa các tập tin vĩnh viễn để không ai có thể khôi phục chúng
 • Trợ lý Internet Explorer – Quản lý Tiện ích bổ sung Internet Explorer và khôi phục cài đặt bị tấn công
 • Bộ mã hóa và giải mã tệp – Bảo vệ các tệp của bạn khỏi bị truy cập và sử dụng trái phép.
 • Phân tích đĩa – Điều này cho bạn thấy việc sử dụng dung lượng ổ đĩa của các tệp và thư mục của bạn
 • Trình tìm kiếm tệp trùng lặp – Tìm kiếm các tệp trùng lặp gây lãng phí dung lượng và gây lỗi
 • Empty Folders Finder – Tìm và xóa các thư mục trống trong windows của bạn
 • File Splitter and Joiner – Chia các tệp lớn thành các tệp nhỏ hơn có thể quản lý được và sau đó nối lại chúng.
 • Trình quản lý quy trình – Giám sát các chương trình chạy trên PC của bạn và ngăn chặn phần mềm gián điệp và Trojan.
 • Công cụ tiêu chuẩn của Windows – Cung cấp quyền truy cập trực tiếp vào các chức năng mặc định hữu ích của Windows.

Tải xuống Glary Utilities Portable

5/5 - (1 bình chọn)