DESIGN AND FILM

DESIGN-FILM

 1. PHOTOSHOP

  Khu vực cập nhật nhứng bản cài đặt, thủ thuật photoshop
  Đề tài thảo luận:
  14
  Bài viết:
  31
  RSS
 2. ILLUSTRATOR

  Khu vực cập nhật nhứng bản cài đặt, thủ thuật illustrator
  Đề tài thảo luận:
  3
  Bài viết:
  6
  RSS
 3. COREL DRAW

  Khu vực cập nhật nhứng bản cài đặt, thủ thuật corel draw
  Đề tài thảo luận:
  7
  Bài viết:
  20
  RSS
 4. INDESIGN

  Khu vực cập nhật nhứng bản cài đặt, thủ thuật indesign
  Đề tài thảo luận:
  3
  Bài viết:
  5
  RSS
 5. FLASH

  Khu vực cập nhật nhứng bản cài đặt, thủ thuật flash
  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
  RSS
 6. KHÁC

  khác
  Đề tài thảo luận:
  43
  Bài viết:
  86
  RSS
 7. AFTER EFFECTS

  Khu vực chia sẻ after effects
  Đề tài thảo luận:
  19
  Bài viết:
  47
  RSS
 8. PREMIERE

  Khu vực chia sẻ premiere
  Đề tài thảo luận:
  7
  Bài viết:
  16
  RSS
 9. SONY VEGAS

  Khu vực chia se sony vegas
  Đề tài thảo luận:
  4
  Bài viết:
  9
  RSS
 10. PHẦN MỀM 3D

  Khu vực chia sẻ về phần mềm 3D
  Đề tài thảo luận:
  4
  Bài viết:
  11
  RSS